mgr inż. Agnieszka Olszewska - Konferencje, sympozja, szkolenia

 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA 2014 
 referat pt. Porównanie wielkości statycznych w powłokach osiowosymetrycznych obliczonych analitycznie i numerycznie.