dr inż. Olga Kawa - Nagrody, wyróżnienia, staże

1. Wyróznienie w konkursie dyplom z Abaqusem za pracę: naliza numeryczna połączenia słupa stalowego cienkościennego o przekroju sigma z blachą podstawy słupa, Poznań, 2005 rok.
2. Nagroda rektora II stopnia za osiagnięcia naukowe, 2016.
3. Staż w ramach programu Erasmus,  Institute of Continuum Mechanic
Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 11, 30167 Hannover, 09.01.2016 r. - 17.01.2016 .