mgr inż. Olga Kawa - Nagrody, wyróżnienia

1. Wyróznienie w konkursie dyplom z Abaqusem za pracę: naliza numeryczna połączenia słupa stalowego cienkościennego o przekroju sigma z blachą podstawy słupa, Poznań, 2005 rok.