Dydaktyka

04.10.2018 r.

Harmonogram zajęć z kursu Podstawy mechaniki z terminami sprawdzianów/kolokwiów i terminami oddania projetów

dla grup B1 i B4:

Podstawy mechaniki - gr B1 i B4, 2018 r.