Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym ininżynierskim:

 • Charakterystyki geometryczne przekrojów poprzecznych.
 • Określanie naprężeń w elementach ściskanych i zginanych.
 • Obliczanie sił w prętach kratownic.
 • Sposoby rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych.
 • Częstości i postaci drgań własnych w belkach i ramach.
 • Wyznaczanie przemieszczeń w układach statycznie niewyznaczalnych.
 • Wzory transformacyjne metody przemieszczeń.
 • Linie wpływowe w belkach.
 • Stopień swobody dynamicznej konstrukcji budowlanych.
 • Długości wyboczeniowe elementów ściskanych.
 • Posadowienie bezpośrednie budynków.
 • Połączenia spawane w konstrukcjach stalowych.

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym magisterskim:

 • Wyznaczanie i zastosowanie linii wpływu.
 • Rodzaje i metody tłumienia w konstrukcjach ininżynierskich.
 • Wyznaczanie macierzy mas i macierzy sztywności.
 • Wyznaczanie amplitud przemieszczeń w fundamentach blokowych.
 • Tensor odkształcenia, tensor naprężenia, związki fizyczne.
 • Wskaźnik oporu plastycznego przekroju poprzecznego.
 • Macierzowa wersja metody przemieszczeń.
 • Macierzowe ujecie problemu utraty stateczności układów prętowych.
 • Inżynierska metoda obliczania sił w powłokach osiowo symetrycznych.
 • Konstrukcje cięgnowe - przykłady, model obliczeniowy.
 • Rodzaje drewnianych więźb dachowych.
 • Stężenia w halach przemysłowych o konstrukcji stalowej.
 • Dopuszczalne przemieszczenia w belkach podsuwnicowych.
 • Podpory przegubowe w kratownicach stalowych.

W załączniku mogą Państwo pobrać wykaz zagadnień w formie pliku pdf.

ZałącznikWielkość
egz-dypl-zagadnienia.pdf33.17 KB