Zakład Mechaniki Budowli - Działalność naukowa / Science

Pracownicy Zakładu Mechaniki Budowli mają znaczący dorobek naukowy w dziedzinie teorii konstrukcji oraz zastosowania metod numerycznych w mechanice. Większość prac badawczych prowadzonych w Zakładzie ma charakter teoretyczny.

Tematyka prac naukowych:

1. modelowanie konstrukcji inżynierskich,

2. problemy statyki, dynamiki i stateczności konstrukcji,

3. zagadnienia kontaktowe: konstrukcja-powietrze, konstrukcja-podłoże, konstrukcja-konstrukcja,

4. zastosowania równań różnicowych w analizie układów konstrukcyjnych,

5. matematyczne podstawy metody elementów brzegowych i metody pasm skończonych,

6. metoda elementów brzegowych w analizie płyt i powłok,

7. zjawiska falowe w ośrodkach porowatych,

8. dynamika konstrukcji nieliniowych i aktywna regulacja drgań.

Artykuły i referaty naukowe pracowników Zakładu publikowane są w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz przedstawiane na międzynarodowych konferencjach naukowych. Pracownicy Zakładu byli współorganizatorami konferencji naukowych uczestnicząc w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych. Wielokrotnie byli przewodniczącymi sesji konferencji naukowych, również o zasięgu światowym. Są członkami wielu krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych oraz członkami sekcji komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.