Studenci - Literatura - Elasticity and plasticity

Elasticity and plasticity (Second cycle study, civil engineering):

1. LEIPHOLZ H., Theory of elasticity, Noordhoff International Publishing Leyden, Leyden 1974.
2. MASE G.E., Theory and problems of continuum mechanics, Mc-Graw Hill, New York 1970.
3. TIMOSHENKO S., Goodier J.N., Theory of elasticity, Mc-Graw Hill, New York, Toronto, London 1957.
4. FUNG Y.C., Foundations of solid mechanics, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1965.
5. GAWĘCKI A., Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, tom I+II, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
6. FUNG Y.C., Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1982.
7. OSTROWSKA-MACIEJEWSKA J., Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych, PWN , Warszawa 1982.
8. STANISŁAWSKI S., Podstawy teorii sprężystości, Wydawnictwo Politech-niki Poznańskiej, Poznań 1963.
9. BRUNARSKI L., GÓRECKI B., RUNKIEWICZ L., Zbiór zadań z teorii spręży-stości i plastyczności, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1975.