Studenci - Literatura - Mechanika budowli

Wykaz podręczników dla uczestników kursu z mechaniki budowli:

1. M. Guminiak, J. Rakowski, MECHANIKA BUDOWLI, zbiór zadań z elementami ujęcia komputerowego, Wydawnictwo szej Szkoły Zawodowej im.Stanisława Staszica w Pile, 2011, ISBN 978-83-62617-06-7

2. M. Guminiak, J. Rakowski, ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI BUDOWLI, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2009, ISBN 978-83-89795-80-9
3. M. Guminiak, J. Rakowski, ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI BUDOWLI, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2008, ISBN 978-83-89795-66-3
4. J. Rakowski, MECHANIKA BUDOWLI, ZADANIA, CZĘŚĆ I, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, ISBN 978-83-7143-315-3

5. NOWACKI W., Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974 (t.I) - wyd. III zmienione PRACA ZBIOROWA: Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego, Arkady, Warszawa 1984 (t.I + t.II)

6. DYLĄG Z., KRZEMIŃSKA-NIEMIEC E., FILIP F., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1974, 77, 89 (t.I + t.II)

7. CHUDZIKIEWICZ A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973, 75 (cz.1 + cz.2)

8. OLSZOWSKI B., STOJEK Z., WASZCZYSZYN Z., Zarys mechaniki budowli, Politechnika Krakowska, Kraków 1978

9. CYWIŃSKI Z., Mechanika budowli w zadaniach, PWN, Warszawa-Poznań, 1976; t.I Układy statycznie wyznaczalne; t.II Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych