dr inż. Maciej Przychodzki - Dydaktyka

 :: TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI, PLASTYCZNOŚCI I REOLOGII - studia 2 stopnia - stacjonarne

 

Formularze zadań do samodzielnego wykonania

 1. Stan  przemieszczeń, naprężeń i odkształceń w punkcie (pobierz)
 2. Wyznaczanie nośnoci granicznej belek (pobierz)

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych

 1. Rachunek wektorowy (pobierz)
 2. Rachunek wektorowy - cd (pobierz)

:: ZAAWANSOWANA MECHANIKA BUDOWLI - studia 2 stopnia - stacjonarne

 

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych

 1. Metoda przemieszczeń (pobierz)
 2. Stateczność (pobierz)
 3. Statyka ram z dużymi siłami osiowymi (pobierz)

 

:: PODSTAWY MECHANIKI - studia 1 stopnia - stacjonarne

UWAGA STUDENCI GRUP B1 I B8

Wyniki obrony projektu z tarcz oraz wyniki sprawdzianu z belek znajdują się w załącznikach.
Poprawka obu sprawdzianów odbędzie się w piątek (13.01) o godzinie 9:45 w sali 120 (BL). Osoby, które nie zaliczyły obu sprawdzianów piszą tylko jedną poprawkę. Druga poprawka odbędzie się w terminie późniejszym.

 TERMINY EGZAMINU

    I termin - 07.02.2016 godz. 8:00

    II termin - 20.02.2016 godz. 12:00

LINK DO STRONY Z PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI Z PODSTAW MECHANIKI (strona mgr inż. A Kaczor

WYKŁADY

 1. WYKŁAD 1 (pobierz)
 2. WYKŁAD 2 (pobierz)
 3. WYKŁAD 3,4 (pobierz)
 4. WYKŁAD 5 (pobierz)
 5. WYKŁAD 6 (pobierz)
 6. WYKŁAD 7 (pobierz)

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych

 1. Rachunek wektorowy (pobierz)
 2. Wypadkowa płaskiego układu sił (pobierz)
 3. Równowaga układu sił zbieżnych (pobierz)
 4. Analiza geometrycznej niezmienności płaskich układów tarcz sztywnych (pobierz)
 5. Analiza statyczna układów tarcz sztywnych. Obliczanie reakcji więzów. (pobierz)
 6. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach.
 7. Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach.
 8. Wyznaczanie sił wewnętrznych w kratownicach.
 9. Równowaga przestrzennego układu sił. (pobierz)

 

ZałącznikWielkość
Tarcze_belki_It_B1.pdf20.83 KB
Tarcze_belki_It_B8.pdf20.76 KB