dr inż. Magdalena Łasecka Plura - Pełnione funkcje