dr hab. inż. Zdzisław Pawlak - Biografia

Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu (1982 –1987).
Studia wyższe, kierunek budownictwo na Politechnice Poznańskiej (1987 –1992).
Asystent na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Konstrukcji Budowlanych (1992 – 2001).
Doktorat na Politechnice Poznańskiej (1992 – 2001), stopień – doktor inżynier nauk technicznych.
Adiunkt na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Konstrukcji Budowlanych (od 2001).
Kolokwium Habilitacyjne (2014) - stopień – doktor habilitowany inżynier nauk technicznych.
Uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej, 2004.
Tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego, 2015.