Zakład Mechaniki Budowli - Publikacje / Books

Ważniejsze pozycje literaturowe, których autorami są pracownicy Zakładu Mechaniki Budowli:

J. Rakowski, Guminiak M., Teoria sprężystości i plastyczności. Reologia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018, ISBN 978-83-7775-497-9

 

Guminiak M., Metoda elementów brzegowych w analizie płyt, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, ISBN 978-83-7775-407-8

M. Guminiak, J. Rakowski, Wstęp do metody elementów skończonych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012, ISBN 978-83-7775-200-5, >czytaj

P. Litewka, R. Sygulski, Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012,>czytaj

M. Guminiak, J. Rakowski, MECHANIKA BUDOWLI, zbiór zadań z elementami ujęcia komputerowego, Wydawnictwo szej Szkoły Zawodowej im.Stanisława Staszica w Pile, 2011, ISBN 978-83-62617-06-7 >czytaj

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rakowskiego, Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011

Opis: Dążenie do poprawy efektywności I dokładności obliczeń metodami elementów skończonych i elementów brzegowych stanowi ważny kierunek badań naukowych w dziedzinie mechaniki konstrukcji. Ta tematyka jest również przedmiotem działalności naukowej pracowników Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Wyniki prac prowadzonych w ostatnich latach przez zespół w składzie: Michał GUMINIAK, Przemysław LITEWKA, Zdzisław PAWLAK, Jerzy RAKOWSKI, Ryszard SYGULSKI, Przemysław WIELENTEJCZYK zostały przedstawione w niniejszej monografii. Opracowano krzywoliniowe elementy skończone oraz elementy brzegowe l zastosowano je w problemach analizy konstrukcji budowlanych. Praca powstała w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

P. Litewka, Finite Element Analysis of Beam-to-Beam Contact, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, Vol. 53, Springer, 2010
M. Guminiak, J. Rakowski, ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI BUDOWLI, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2009, ISBN 978-83-89795-80-9
M. Guminiak, J. Rakowski, ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI BUDOWLI, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2008, ISBN 978-83-89795-66-3
P. Litewka, Kontakt między belkami, Seria Rozprawy, nr 410, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007
J. Rakowski, MECHANIKA BUDOWLI, ZADANIA, CZĘŚĆ I, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, ISBN 978-83-7143-315-3
A. Litewka, P. Litewka, Mechanika budowli w architekturze historycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006