dr inż. Jacek Pulikowski - Biografia

Urodzony 14.04.1952 w LUBRAŃCU, ojciec Zdzisław, matka Irena
1959-1971 nauka w Szkole Podstawowej Nr 14 i X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu;
1971-1976 studia wyższe, budownictwo na Politechnice Poznańskiej;
1976 stopień mgr inż. na Politechnice Poznańskiej: „Rama przestrzenna o siatce prostokątnej z węzłami sztywnymi na podłożu sprężystym”
1976-1985 asystent w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;
1985 stopień dr inż. na Politechnice Poznańskiej: „Obciążenia niezachowawcze konstrukcji cięgnowych
1985-1998 adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;
1998-2008 starszy wykładowca w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej
2008 - docent w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej