Michał Guminiak - dyplomy

PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE

1. Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie statyki i dynamiki płyt cienkich.Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Stefan Wyczkowski, Koreferent: prof. dr hab. inż. Ryszard Sygulski, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2009.

2. Statyka płyt cienkich w ujęciu metody elementów brzegowych.Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Ireneusz Gmaj, Koreferent: prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2009.

3. Model belkowy i płytowy konstrukcji-porównanie wyników obliczeń statycznych.
Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Wojciech Kowalski, Koreferent: dr inż. Małgorzata Murkowska, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2010.

4. Statyka płyt podpartych punktowo w ujęciu metody elementów brzegowych.
Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Marek Furman, Koreferent: dr inż. Małgorzata Murkowska, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2010.

5. Stateczność elementów zginanych: model belkowy i płytowy konstrukcji-porównanie wyników obliczeń. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Michał Ratajczyk, Koreferent: dr inż. Małgorzata Murkowska, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2010.

6. Analiza statyki układów prętowych w ujęciu macierzowym. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Daniel Tomaszewski, Koreferent: prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2011.

7. Stateczność początkowa i dynamika płyt spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: mgr inż. Marek Furman, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2012.

8. Rewitalizacja obiektu zabytkowego z projektem użytkowym piwnicy. Praca dyplomowa inżynierska. Autorzy: inż. Renata Drapik, inż. Marta Dudek, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Dariusz Janiszewski, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

9. Projekt modernizacji domu mieszkalnego. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Justyna Paszczak, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

10. Projekt motelu. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Piotr Stępniewski, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

11. Pawilon wystawowy o konstrukcji żelbetowej. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Bartosz Włodarczyk, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

12. Projekt domu pasywnego z keramzytu. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Marta Miętkiewska, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

13. Projekt modernizacji budynku publicznego z przekształceniem funkcji obiektu. Praca dyplomowa inżynierska. Autorzy: inż. Weronika Karpińska, inż. Anna Niespodzińska, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014. Praca nagrodzona, I miejsce w konkursie stowarzyszenia SIPUR na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu.

14. Analiza statyki płyt prostokątnych spoczywających na podłożu typu półprzestrzeni sprężystej metodą elementów brzegowych. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Olga Kaczmarek, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

15. Analiza statyki płyt spoczywających na podłożu sprężystym typu Winklera metodą elementów brzegowych. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Paweł Jaszczyszyn, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.

16. Poznański Ogród Kultury. Praca dyplomowa inżynierska. Autorzy: inż. Bartosz Kubiński, inż. Mikołaj Kowhan, Promotorzy: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: doc. dr inż. Mariusz Dembiński, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.

17. Statyka łuków kołowych i parabolicznych w ujęciu analitycznym i metody elementów skończonych. Praca dyplomowa magisterska. Autor: mgr inż. Przemysław Piotrowiak, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.

18. Statyka płyt Kirchhoffa metodą elementów brzegowych w ujęciu podwójnego punktu kolokacji. Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Jędrzej Wierzbicki (dr hab. specjalności geologia inżynierska i geotechnika), Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Bożena Litewka, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.

19. Projekt niecki basenowej w istniejącym obiekcie. Praca dyplomowa magisterska. Autor: mgr inż. Patryk Piechota, Promotorzy: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Paweł Szymański, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.

20. Muzeum Powstania Wielkopolskiego na terenie Parku Cytadela w Poznaniu. Praca dyplomowa magisterska. Autorzy: mgr inż. Mikołaj Kowhan, mgr inż. Bartosz Kubiński, Promotorzy: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr hab. inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2017.

PRACE DYPLOMOWE - PROPONOWANE TEMATY DO REALIZACJI

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich

Statyka belek i płyt spoczywających na podłożu sprężystym w ujęciu metody elementów brzegowych

Zastosowanie uproszczonej metody obliczania całek brzegowych w analizie statyki płyt cienkich metodą elementów brzegowych

Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich

Zastosowanie uproszczonej metody obliczania całek brzegowych w analizie drgań własnych płyt cienkich metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wymuszonych harmoniczne płyt cienkich spoczywających na podporach słupowych w ujęciu metody elementów brzegowych

Analiza drgań wymuszonych harmoniczne płyt cienkich spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych

Analiza stateczności początkowej płyt cienkich spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych