Michał Guminiak - kursy

PODSTAWY MECHANIKI KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH W UJĘCIU MACIERZOWYM - podręcznik dla studentów kierunków politechnicznych. Dostępny na stronie domowej: http://www.ikb.poznan.pl/michal.guminiak/podreczniki.htm
Wymagana zgoda Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej na publikację w wersji elektronicznej.