Michał Guminiak - konferencje, sympozja, szkolenia

[1] Guminiak M., Okupniak B., Sygulski R., Analysis of plate bending by the boundary element method, Proceedings of IInd European Conference on Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering ECCM - 2001, Abstarcts, 1, pp. 176-177, in CD-ROM, eds.: Z. Waszczyszyn, J. Pamin, June 26-29, 2001, Cracow, Poland.

[2] Guminiak M., Zastosowanie MEB w statyce płyt cz.I, seminarium naukowe studium doktoranckiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001 r.

[3] Guminiak M., Sygulski R., Analysis of plates on elastic foundation by the boundary element method, VII Konferencja Konstrukcje Powłokowe Teoria i Zastosowania, Gdańsk-Jurata, Poland, 2002.

[4] Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w statyce płyt cienkich, III Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Wisła, 2002, materiały konferencyjne opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Z. 95, str. 223-232.

[5] Guminiak M., Drgania płyt cienkich w ośrodku cieczy, współautor: dr hab. inż. R. Sygulski, seminarium naukowe Katedry Mechaniki Materiałów Politechniki Łódzkiej i zebranie naukowe Łodzkiego Oddziału PTMTS, Łódź, 2003 r.

[6] Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of plates immersed in fluid by BEM, Proceedings of 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Short Papers, pp. 143-144, CD enclosed, eds.: T. Burczyński, P. Fedeliński and E. Majchrzak, June 3-6, 2003, Gliwice/Beskidy Mountains, Poland.

[7] Guminiak M., Sygulski R., Stateczność początkowa płyt cienkich w ujęciu metody elementów brzegowych, X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, str. 173-180, redakcja naukowa: K. Kowal-Michalska, Z. Kołakowski, Zakopane, 8-12. września, 2003.

[8] Guminiak M., Sygulski R., Drgania płyt zanurzonych w cieczy, połączone seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli, Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003 r.

[9] Guminiak M., Zastosowanie MEB w statyce płyt cz.II, seminarium naukowe w ramach studium doktoranckiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003 r.

[10] Guminiak M., Litewka P., Sygulski R., Static analysis of plates on the unilateral foundation by BEM, Proceedings of the 9th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 19-21, 2004, SELECTED PAPERS, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika" scientific book 1026 vol. III, pp. 765-768, 2004, eds.: E. K. Zavadskas, P. Vainiunas and F. M. Mazzolani.

[11] Guminiak M., Sygulski R., Zastosowanie MEB w analizie drgań własnych i stateczności płyt cienkich, NOWE KIERUNKI ROZWOJU MECHANIKI, Warszawa-Wilga, 8-10. kwietnia, 2005.

[12] Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of plates immersed in fluid considering a bottom and a free surface by BEM, Proceedings of 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Short Papers, pp. 85-86, CD enclosed, eds.: A. Garstecki, B. Mochnacki and N. Sczygiol, 21-24 June, 2005, Częstochowa, Poland.

[13] Guminiak M., Drgania płyt zanurzonych w cieczy z uwzględnieniem dna i powierzchni swobodnej cieczy oraz stateczność początkowa płyt w ujęciu metody elementów brzegowych, współautor: dr hab. inż. R. Sygulski, prof. PP, seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005 r.

[14] Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of system of plates immersed in fluid by BEM, Proceedings of IIIrd European Conference on Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering ECCM-2006, pp. 211, Springer 2006, eds.: C. A. Mota Soares, J. A. C. Rodrigues, J. A. C. Ambrósio, C. A. B. Pina, C. M. Mota Soares, E. B. R. Pereira and J. Folgado, CD enclosed, June 5-9, 2006, Lisbon, Portugal.

[10] Guminiak M., Sygulski R., Inertial coupling analysis of system of plates immersed in fluid by the BEM , Proceedings of 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH-2006, Volume of Abstracts, pp. 383-384, CD enclosed, September 4-8, 2006, Cracow, Poland.

[11] Guminiak M., Drgania układu płyt zanurzonych w cieczy w ujęciu metody elementów brzegowych-sprzężenie bezwładnościowe drgań: płyta-ciecz, zebranie naukowe Łodzkiego Oddziału PTMTS, Łódź, 2006 r.

[12] Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of plates immersed in compressible fluid by the BEM, Proceedings of 9th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 16-18, 2007, SELECTED PAPERS, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika" scientific book 1435, pp. 925-930, 2007, eds.: M. J. Skibniewski, P. Vainiunas and E. K. Zavadskas.

[13] Guminiak M., Sygulski R., Analysis of fluid-plate interaction in free vibration by the BEM, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Short Papers, pp. 163-164, CD enclosed, eds.: K. Dems, D. Gawin, M. Lefik and Z. Więckowski, 19-22 June, 2007, Łódź-Spała, Poland.

[14] Guminiak M., Kaczor A., Sygulski R., Zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach interakcji konstrukcji i płynu, I KONGRES MECHANIKI POLSKIEJ, Streszczenia referatów str. 174, pełny tekst: CD-ROM, redakcja naukowa: J. Kubik, W. Kurnik i W. K. Nowacki, Warszawa, 28-31. sierpnia 2007.

[15] Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach interakcji konstrukcji i płynu, współautorzy: dr hab. inż. R. Sygulski, prof. PP, mgr inż. Anita Kaczor, Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału PTMTS, Łódź, 2007 r.

[16] Guminiak M., Słowek G., Protection of concrete structures considering spalling phenomena effect, Proceedings of 10th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 19-21, 2010, SELECTED PAPERS, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika" scientific book 1768-M, pp. 1225-1232, 2010, CD enclosed, eds.: P. Vainiunas and E. K. Zavadskas.

[17] Guminiak M., Zastosowanie krzywoliniowych elementów brzegowych w analizie płyt, II KONGRES MECHANIKI POLSKIEJ, Streszczenia referatów str. 117, pełny tekst w wersji elektronicznej zamieszczony w materiałach konferencyjnych, redakcja naukowa: T. Łodygowski, W. Sumelka, Poznań, 29-31. sierpnia 2011.

[18] Guminiak M., Zastosowanie metody równań równoważnych w ujęciu metody elementów brzegowych w analizie płyt, seminarium naukowe Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskiego Oddziału PTMTS, Poznań, 2012 r.

[19] Guminiak M., Application of boundary element method in selected problems of plate analysis , 30thAnniversiary of Scientific Cooperation between Poznan University of Technology and Leibnitz Universität Hannover. Bilateral Workshop on Topics in Civil and Mechanical Engineering, Hannover, 14-15 March, 2013.

[20] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Damage detection in truss structure being the part of historic railway viaduct using wavelet transformation, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, Short Papers, pp. TS05-05-06, PDF version enclosed on USB-stick, eds.: T. Łodygowski, J. Rakowski, T. Garbowski, W. Sumelka, 27-31 August, 2013, Poznan, Poland.

[21] Guminiak M., Kriger M., Koleje samorządowe na przykładzie Średzkiej Kolei Powiatowej, XVI Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej, IX Dzień Transportowy: Wąskim torem od przeszłości do przyszłości, Wrocław, 21. września 2013 r.

[22] Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie konstrukcji na przykładzie płyt, wykład seminaryjny w ramach zajęć fakultatywnych Studium Doktoranckiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2014 r.

[23] Ziopaja K., Guminiak M., Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej w wykrywaniu uszkodzeń w belkach ciągłych podpartych sprężyście , XXIV Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, Organizatorzy: Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej i Oddział Wielkopolski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Rosnówko-Poznań, 3-4 czerwca, 2014.

[24] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Damage detection in truss structure using wavelet transformation, 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), 20-25 July, 2014, Barcelona, Spain.

[25] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Damage detection in plate structures using wavelet transformation, Proceedings of 39th Solid Mechanics Conference SOLMECH-2014, Book of Abstracts, 157-158, September 1-5, 2014, Zakopane, Poland.

[26] Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie stateczności płyt, seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2015 r.

[27] Sygulski R., Guminiak M., Polus Ł., Stability of a steel welded girder with bending and shear forces included, Proceedings of the Stability of Structures XIV-th Symposium-Zakopane, 102-103, eds.: Z. Kołakowski, T. Kubiak, R. Mania, M. Urbaniak, J. Grudziecki, June 8-12 2015, Zakopane, Poland.

[28] Guminiak M., Pawlak Z., An application of the Boundary Element Method to the analysis of initial stability of plates, 3rdPolish Congress of Mechanics-21th International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2015, Short Papers, 1, 359-360, eds.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, 8-11 September, 2015, Gdańsk, Poland.

[29] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., An application of the Discrete Wavelet Transform to defect localization in plates, 3rdPolish Congress of Mechanics-21th International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2015, Short Papers, 2, 755-756, eds.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, 8-11 September, 2015, Gdańsk, Poland.

[30] Guminiak M., An application of difference operators and the Boundary Element Method to plate analysis, GAMM-2016, March 7-11, 2016, Braunschweig, Germany.

[31] Guminiak M., Knitter-Piątkowska A., Selected problems of damage detection in internally supported plates using wavelet transform, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS–2016, 5–10 June 2016 Crete Island, Greece.

[32] Guminiak M., Wierzbicki J., An application of double collocation point approach in terms of the Boundary Element Method to plate analysis, GAMM-2017, March 6-10, 2017, Weimar-Ilmenau, Germany.

[33] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Defect detection in plates using dynamic response signals and Discrete Wavelet Transform, 22th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2017, MS11-3 - MS11-4, eds.: T. Burczyński, J. Podgórski, M. Kuczma, E. Błazik-Borowa, J. Warmiński, T. Lipiecki,September 13-16, 2017, Lublin, Poland.

[34] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Application of 1-D and 2-D wavelet transform to crack identification in static and dynamic loaded plates, 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM VI), 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VII), 11-15 June, 2018, Glasgow, UK.

[35] Guminiak M., Pawlak Z., An application of fundamental solutions to initial stability and static analysis of plates, Proceedings of the Stability of Structures XV-th Symposium-Zakopane, 59-60, ed.: R.J. Mania, September 17-21, 2018, Zakopane, Poland.