Michał Guminiak - projekty badawcze

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr NN 506 1740 33. Temat: Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych. Prace badawcze prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Rakowskiego i prof. dr. hab. inż. Ryszarda Sygulskiego