Michał Guminiak - prace opublikowane w czasopismach naukowych, recenzowanych materiałach konferencyjnych, monografie i rozdziały w monografiach

PRACE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH
[1] Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie statyki płyt cienkich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 95, seria: Budownictwo, str. 223-232, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
 
[2] Guminiak M., Sygulski R., Initial stability of Kirchhoff plates by the boundary element method using a modified formulation of a boundary condition, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 7, 171-186, Poznan University of Technology, 2006.
 
[3] Guminiak M., Static analysis of thin plates by the Boundary Element Method in a non-singular approach, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 9, 75-93, Poznan University of Technology, 2007.
 
[4] Guminiak M., Free vibration analysis of thin plates by the Boundary Element Method in non-singular approach, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 1, 75-90, Częstochowa University of Technology, 2007.
 
[5] Guminiak M., Sygulski R., The analysis of internally supported thin plates by the Boundary Element Method. Part 1 - Static analysis, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 9, 17-41, Poznan University of Technology, 2007.
 
[6] Guminiak M., Sygulski R., The analysis of internally supported thin plates by the Boundary Element Method. Part 2 - Free vibration analysis, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 9, 43-74, Poznan University of Technology, 2007.
 
[7] Guminiak M., Jankowiak T., The analysis of internally supported thin plates by the Boundary Element Method. Part 3 - Initial stability analysis, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 10, 51-67, Poznan University of Technology, 2007.
 
[8] Guminiak M. Sumelka W., The free vibration analysis of plates resting on continuous internal supports by the Boundary Element Method, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 10, 69-97, Poznan University of Technology, 2007.
 
[9] Pawlak Z., Guminiak M., The application of fundamental solutions in static analysis of thin plates resting on the internal elastic support, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 11, 67-96, Poznan University of Technology, 2008.
 
[10] Guminiak M., Initial stability analysis of plates considering continuous internal supports by BEM, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 1, 8,  47-62, Częstochowa University of Technology, 2009.
 
[11] Guminiak M., Application of simplified curved boundary elements to the plate analysis-part one, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 2, 9, 59-71, Częstochowa University of Technology, 2010.
 
[12] Guminiak M., Application of simplified curved boundary elements to the plate analysis-part two, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 2, 9,  73-81, Częstochowa University of Technology, 2010.
 
[13] Guminiak M., A singular and non-singular BEM analysis of thin plates considering modified boundary conditions, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 14, 5-45, Poznan University of Technology, 2011.
 
[14] Guminiak M., Litewka B., Selected problems of thin and thick plates theory in terms of BEM , Foundations of Civil and Environmental Engineering, 15, 41-90, Poznan University of Technology, 2012.
 
[15] Guminiak M., Simplified approach of free vibration analysis of plates supported in vicinity of the corners by BEM, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 12, 1, 45-54, Częstochowa University of Technology, 2013.
 
[16] Guminiak M., An Alternative Approach of Initial Stability Analysis of Kirchhoff Plates by the Boundary Element Method, Engineering Transactions, 62, 33-59, 2014.
 
[17] Guminiak M., Szajek K., Static analysis of circular and elliptic plates resting on internal flexible supports by the Boundary Element Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 13, 2, 21-32, 2014.
 
[18] Ziopaja K., Guminiak M., Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej w wykrywaniu uszkodzeń w belkach podpartych sprężyście, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 18, 241-252, (XXIV Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów), wyd. Politechniki Poznańskiej, 2014.
 
[19] Rakowski J., Guminiak M., Non-linear vibration of Timoshenko beams by Finite Element Method, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 53, 3, 731-743, 2015.
 
[20] Guminiak M., Iinitial stability of plates in various conservative load conditions by the Boundary Element Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 14, 3, 25-36, 2015.
 
[21] Guminiak M., An alternative approach to initial stability analysis of Kirchhoff plates resting on internal supports by the Boundary Element Method, Engineering Transactions, 63, 3, 273-296, 2015.
 
[22] Guminiak M., Kriger M., Historia Średzkiej Kolei Powiatowej, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 20, 25-43, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2015.
 
[23] Guminiak M., Static and Free Vibration Analysis of Thin Plates of the Curved Edges by the Boundary Element Method Considering an Alternative Formulation of Boundary Conditions, Engineering Transactions, 64, 1, 3-32, 2016.
 
[24] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Defect detection in plate structures using wavelet transformation, Engineering Transactions, 64, 2, 139-156, 2016.
 
[25] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Application of Discrete Wavelet Transformation to defect detection in truss structures with rigidly connected bars, Engineering Transactions, 64, 2, 157-170, 2016.
 
[26] Sygulski R., Guminiak M., Polus Ł., Stability of a steel welded girder with bending and shear forces included, Acta Mechanica et Automatica, 11, 1, 14-19, 2017.
 
[27] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Hloupis G., Crack identification in plates using 1-D discrete wavelet transform, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 55, 2, 481-496, 2017.
 
[28] Guminiak M., Knitter-Piątkowska A., Selected problems of damage detection in internally supported plates using one-dimensional Discrete Wavelet Transform, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 56, 3, 631-644, 2018.
 
MONOGRAFIE
[1] Guminiak M., Metoda elementów brzegowych w analizie płyt, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, ISBN 978-83-7775-407-8.
 
PRACE ZBIOROWE
[1] Guminiak M., Krzywoliniowe elementy brzegowe w statyce płyt cienkich, rozdział w monografii: Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rakowskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, ISBN 978-83-7143-991-9. Wybrana część opracowania dotycząca zastosowania metody elementów brzegowych w analizie konstrukcji, wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr NN 506 1740 33.
 
[2] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Damage detection in truss structure being the part of historic railway viaduct using wavelet transformation, in: Recent Advances in Computational Mechanics, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, eds.: T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka, 157-163, 2014.
 
[3] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., An application of the Discrete Wavelet Transform to defect localization in plates, in: Advances in Mechanics. Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, 297-300, eds.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, 2016.
 
[4] Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Defect Detection in Plates Using Dynamic Response Signals and Discrete Wavelet Transform, in: AIP Conference Proceedings, Volume 22, Issue 1, DOI: 10.1063/1.5019116, eds.: J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, J. Bec, T. Burczyński, M. Kuczma, J. Latalski, J. Warmiński, 2018.