Michał Guminiak - problematyka badawcza

Modelowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych i mechanicznych w strukturach porowatych przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Praca wykonana w ramach studiów na Wydziale Budownictwa i Transportu Uniwersytetu w Padwie, rok akademicki 1998-1999. Opiekunowie naukowi: Dr hab. inż. Dariusz Gawin Prof. PŁ, Prof. Bernhard A. Schrefler, Prof. Carmelo Majorana
 
Zagadnienia mechaniki nieliniowej-analiza zginania płyt Kirchhoffa. Praca prowadzona pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zdzisława Więckowskiego. Praca semestralna w ramach Studium Doktoranckiego Metody obliczeniowe mechaniki nieliniowej, Politechnika Łódzka, rok akad. 2000/2001
 
Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie płyt. Prace badawcze obejmują:
-statykę, dynamikę i stateczność płyt -analizę drgań własnych i wymuszonych płyt zanurzonych w cieczy
-analizę drgań własnych płyt zanurzonych w cieczy z uwzględnieniem dna i powierzchni swobodnej cieczy
-analizę drgań własnych i wymuszonych układu płyt zanurzonych w cieczy-analiza sprzężenia bezwładnościowego realizowanego za pomocą cieczy
-zastosowanie krzywoliniowych elementów brzegowych w analizie płyt
 
Zastosowanie metody transformacji falkowej do lokalizacji uszkodzeń w konstrukcjach prętowych i powierzchniowych.