Informacje o Pracownikach

Obecnie w Zakładzie Mechaniki Budowli pracują:

dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP - kierownik Zakładu Mechaniki Budowli

prof. dr hab. inż. Jerzy Rakowski

dr hab. inż. Michał Guminiak - adiunkt

dr hab. inż. Zdzisław Pawlak - adiunkt

dr inż. Olga Kawa - asystent

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura - adiunkt

dr inż. Maciej Przychodzki - adiunkt

mgr inż. Anita Kaczor - asystent

mgr inż. Dominika Gardo - asystent