dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. - Publikacje

Książki
1. A. Litewka, P. Litewka, Mechanika budowli w architekturze historycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
2. P. Litewka, Kontakt między belkami, Seria Rozprawy, nr 410, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
3. P. Litewka, Finite Element Analysis of Beam-to-Beam Contact, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, Vol. 53, Springer, 2010.
4. D. P. Boso, P. Litewka, B. A. Schrefler, Thermo-Mechanical Coupling in Beam-to-Beam Contact, in: Recent Developments and Innovative Application in Computational Mechanics, D. Mueller-Hoeppe, S. Loehnert, S. Reese, Eds., pp. 9-16, Springer, 2011.
5. P. Litewka, J. Rakowski, Kołowy element skończony, Eliptyczny element skończony, in: Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych, J. Rakowski Ed., pp. 23-44, 99-122, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011
6. P. Litewka, R. Sygulski, Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
7. Recent Advances in Computational Mechanics, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka, Eds., CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2014.
Artykuły
1. P. Litewka, J. Przystański, A. Florkiewicz, Projektowanie nasypów drogowych na gruntach słabonośnych, Drogownictwo, styczeń 1994, pp.15-18.
2. J. Rakowski, P. Litewka, An efficient simple curved finite beam element, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, vol.76 Supplement 1, pp.503-504, 1996.
3. J. Rakowski, M. S. Kuczma, P. Litewka, Elastoplastic Analysis of Plates on Unilateral Foundations, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, vol.76 Supplement 2, pp.583-584, 1996.
4. P. Litewka, J. Rakowski, An Efficient Curved Element for Dynamic and Stability Problems, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik , vol.77 Supplement 1, pp.191-192, 1997.
5. P. Litewka, J. Rakowski, An efficient curved beam finite element, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 40, pp.2629-2652, 1997.
6. P. Litewka, J. Rakowski, The exact thick arch finite element, Computers & Structures, vol.68, pp.369-379, 1998.
7. P. Litewka, R. Sygulski, Statical and dynamical analysis of bridge slabs by the Finite Strip Method, Archives of Civil Engineering, vol.XLV,2, pp.259-273, 1999.
8. P. Litewka, J. Rakowski, An efficient 3D curved beam finite element, CAMES, vol.7, pp.707-716, 2000.
9. P. Litewka, J. Rakowski, Free vibrations of shear-flexible and compressible arches by FEM, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol.52(3), pp.273-286, 2001.
10. P. Litewka, P. Wriggers, Contact between 3D beams with rectangular cross-sections, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol.53(9), pp.2019-2041, 2002.
11. P. Litewka, P. Wriggers, Frictional contact between 3D beams, Computational Mechanics, vol.28(1), pp.26-39, 2002.
12. M. S. Kuczma, P. Litewka, J. Rakowski, J. R. Whiteman, A variational inequality approach to an elastoplastic plate – foundation system, Foundations of Civil and Environmental Engineering, vol.4, pp.31-48, 2004.
13. P. Litewka, The penalty and Lagrange multiplier methods in the frictional 3D beam-to-beam contact problem, Civil and Environmental Engineering Reports, vol.1, pp.189-207, 2005.
14. D. P. Boso, P. Litewka, B. A. Schrefler, P. Wriggers, A 3D beam-to-beam contact finite element for coupled electric-mechanical fields International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 64(13), pp.1800-1815, 2005.
15. P. Litewka, Hermite polynomial smoothing in beam-to-beam frictional contact problem, Computational Mechanics, vol. 40(6), pp. 815-826, 2007.
16. P. Litewka, The elliptic curved beam finite element for static and dynamic analysis of arches, Foundations of Civil and Environmental Engineering, vol.14, pp.73-109, 2011.
17.   P. Litewka, Enhanced multiple-point beam-to-beam frictionless contact finite element, Computational Mechanics, vol. 52(6), pp. 1365-1380, 2013.
18.   P. Litewka, Frictional beam-to-beam multiple-point contact finite element, Computational Mechanics, vol. 56(2), pp. 243-264, 2015
[19.   P. Litewka, M. Bąk, Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi, Przegląd Budowlany, 10/2015, ss. 42-47, 2015.
20.   O. Kawa, P. Litewka, Contact with friction between 3D beams with deformable circular cross-sections, Engineering Transactions, vol. 63(4), pp. 439-462, 2015.
21.   P. Litewka, R. Lewandowski, Nonlinear harmonically excited vibrations of plates with Zener material, Nonlinear Dynamics, vol. 89(1), pp. 691-712, 2017.
22.   P. Litewka, R. Lewandowski, Steady-state non-linear vibrations of plates using Zener material with fractional derivative, Computational Mechanics, vol. 60(2), pp. 333-354, 2017.