dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. - Pełnione funkcje

Przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych do Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - kadencja 2008/2012
Kierownik Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych