Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki (II termin) - przydział do sal

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - zaliczenie poprawkowe - zmiana godziny

 Informuję, że godzina rozpoczęcia zaliczenia poprawkowego z Podstaw Mechaniki dla grupy B2 uległa zmianie. Odbędzie się ono o godzinie 10:30.

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - zaliczenie poprawkowe ćwiczeń

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z Podstaw Mechaniki dla grupy B2 odbędzie się w dniu 14.02.2019 (czwartek) o godzinie 9:30 w sali 215.

M. Przychodzki

Zaliczenie wykładu z Teorii Spręzystości - studia niestacjonarne (wszystkie grupy)

Informuję, że we wszystkich przypadkach ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych z Teorii Sprężystości, Plastyczności i Reologii jest jednocześnie oceną z zaliczenia wykładu.

Zaliczenie poprawkowe z Teorii Spręzystości - grupy TOB, IDK niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Teorii Sprężystości dla grup TOB i IDK odbędzie się w dniu 10.02.2019 (niedziela) o godzinie 14:00 w sali 122 BL.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - wyniki kolokwium poprawkowego

Wyniki kolokwium z Podstaw Mechaniki (II termin) znajdują się w załączniku. Wstępny termin zaliczenia poprawkowego to 07.02.2019 (czwartek). Termin ten zostanie potwierdzony z podaniem godziny i sali w najbliższy poniedziałek.

M. Przychodzki

Kolokwium poprawkowe z Teorii Spręzystości - grupy TOB, IDK niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Informuję, że kolokwium poprawkowe z Teorii Sprężystości dla grup TOB i IDK odbędzie się w dniu 03.02.2019 (niedziela) o godzinie 14:00 w sali 122 BL.
Ponadto informuję, że osoby, które z kolokwium w pierwszym terminie otrzymały ocenę pozytywną oraz osoby, które zdobędą ocenę 4,0 lub wyższą w drugim terminie będą miały przepisane oceny z ćwiczeń jako oceny z zaliczenia wykładu.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - przydział do sal

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy z przydziałem do sal na egzamin z Podstaw Mechaniki oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu. Osoby, które w latach wcześniejszych nie zdały egzaminu, a chciałyby do niego przystąpić w tym roku proszone są w dalszym ciągu o przesyłanie swoich danych (nazwisko, imię, nr indeksu) do dnia 29.01.19, godz. 15:00, na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl

Z poważaniem,
M. Przychodzki

M. Przychodzki - Konsultacje

Informuję, że moje konsultacje w sesji zimowej będą się odbywać w czwartki w godzinach 9:00-10:00.

M. Przychodzki

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium znajdują się w załączniku. Proszę uważnie zapoznać się z uwagami zamieszczonymi poniżej tabeli z ocenami.

Pozdrawiam,
M. Przychodzki

Wyniki kolokwium z Teorii Sprężystości - grupy IDK, TOB (niestacjonarne)

Wyniki kolokwium w załączniku. Kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu 03.02.2019. Godzina i sala zostaną podane w późniejszym terminie.

Podstawy Mechaniki - zapisy na egzamin

Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w zeszłym roku, a chciałyby przystąpić do tego egzaminu w tym roku proszone są o przesłanie imienia i nazwiska oraz numeru albumu na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl, z zaznaczeniem, że chodzi o dopisanie do listy na egzamin (nie dotyczy studentów pierwszego roku).

Podstawy Mechaniki - dodatkowy wykład (Praca wirtualna)

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 23.01.2019 o godz. 16:50, w sali CW-1 odbędzie się dodatkowy wykład z Podstaw Mechaniki, na którym zostanie przedstawiony przykład obliczania reakcji i sił wewnętrznych z wykorzystaniem równania pracy wirtualnej.
Zapraszam,
M. Przychodzki

B2, I rok - wyniki obron

Wyniki obron projektów z Podstaw Mechaniki w załączniku.

Pozdrawiam,
M. Przychodzki

M. Przychodzki - konsultacje w dniu 27.11.br

W dniu 27.11.2018 konsultacje dr. M. Przychodzkiego rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 11:15

M. Przychodzki - konsultacje w sesji jesiennej

Informuję, że moje konsultacje w sesji jesiennej odbędą się w dniu 24.09.18 (poniedziałek) w godzinach 12:30-13:30.

M. Przychodzki

Grupy 2KB, 4TOB - wyniki kolokwium z Teorii Sprężystości

Wyniki kolokwium z Teorii Sprężystości, Plastyczności i Reologii grup KB2 i TOB4 znajdują się w załącznikach. Kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu 25.06.2018 (poniedziałek) o godzinie 10:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupy 2KB, 4TOB - kolokwium z Teorii Sprężystości

Kolokwium z Teorii Sprężystości, Plastyczności i Reologii dla grup 2KB i 4TOB odbędzie się w dniu 15.06.2018 o godz. 11:45 w sali 122(BL). Kolokwium to będzie zamiast planowych zajęć z dnia 13.06.2018. W związku z tym zajęcia w tym dniu się nie odbędą.

M. Przychodzki

Wgląd do prac egzaminacyjnych z Podstaw Mechaniki - grupy B1-B5

Możliwość przejrzenia prac egzaminacyjnych z Podstaw Mechaniki dla grup B1-B5 będzie w dniu 26.02.18 (poniedziałek) w godzinach 11:00-12:00.

EGZAMIN - PODSTAWY MECHANIKI - II termin

Szanowni Państwo,

W załącznikach znajdują się listy studentów z podziałem na sale, oraz ważne informacje dotyczące egzaminu z Podstaw Mechaniki. Proszę się uważnie z nimi zapoznać i się do nich dostosować.
Przypominam, że egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Subskrybuje zawartość